www.pokrov-rn.dp.gov.ua
ГОЛОВНА СТОРІНКА МАПА САЙТУ ДОПОМОГА Середа, 23 червня 2021 року
Що нового на сайті ?

Архів публікацій
Покровський район >> Фінансовий відділ райдержадміністрації
Про районий бюджет на 2010 рік
Версія для друку Написати листа

Про районний бюджет на 2010 рік


Відповідно до Конституції України, керуючись Бюджетним кодексом України, законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про Державний бюджет України на 2010 рік”, на підставі листа Міністерства фінансів України від 26 квітня 2010 року
№ 31-11020-14-21/9595 щодо основних підходів та показників до формування місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин на 2010 рік, рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2010 рік", ураховуючи висновки постійних комісій районної ради, районна рада
в и р і ш и л а:

1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2010 рік у сумі 81301122 грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити в сумі 76477704 грн, спеціального фонду бюджету – 4823418 грн. (додаток 1).
У складі доходів районного бюджету на 2010 рік затвердити:
дотацію вирівнювання, що одержується з державного бюджету у сумі 43068900 грн.;
додаткову дотацію з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 493700 грн.;
субвенції з державного бюджету в сумі 23368235 грн., із них:
на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 18172800 грн.;
на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло -, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 4254700 грн.;
на надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопроте-зування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 459600 грн.;
на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 157600 грн.;
на виплату державної соціальної допомоги на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" – 287435 грн.,
на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 36100 грн.,
субвенцій з обласного бюджету в сумі 2107825 грн., в тому числі на капітальний ремонт приміщень сільських, селищних та районних рад 60000 грн., фінансування переможців обласного конкурсу проектів і програм розвитку місцевого самоврядування в 2009 році 20300 грн., на фінансування переможців конкурсів, учасників спільних проектів (програм), державних, міжнародних, громадських організацій (фондів), спрямованих на розвиток місцевого самоврядування (співфінансування) 307000 грн., виконання обласної міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я нації на 2002-2011 роки" та соціальний захист населення у 2010 році 26000 грн., на соціально-економічний розвиток регіону в 2010 році 52000 грн., на збереження пам"яток Великої Вітчизняної війни 100000 грн., на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл 1500000 грн., на забезпечення безоплатними медикаментами ветеранів війни та учасників бойових дій 42525 грн.

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2010 рік у сумі 81301122 грн, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 76477704 грн. та видатків спеціального фонду бюджету – 4823418 грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток № 2) та головними розпорядниками коштів (додаток № 3).
У складі видатків загального фонду бюджету затвердити дотацію вирівнювання, що передається з районних та міських бюджетів у сумі 5660705 грн., додаткову дотацію з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 108700 грн., субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 36100 грн., субвенції з обласного бюджету 510200 грн., в тому числі на капітальний ремонт приміщень сільських, селищних та районних рад 60000 грн., фінансування переможців обласного конкурсу проектів і програм розвитку місцевого самоврядування в 2009 році 20300 грн., на фінансування переможців конкурсів, учасників спільних проектів (програм), державних, міжнародних, громадських організацій (фондів), спрямованих на розвиток місцевого самоврядування (співфінансування) 307000 грн., на соціально-економічний розвиток регіону в 2010 році 22900 грн., на збереження пам'яток Великої Вітчизняної війни 100000 грн., субвенції з районного бюджету: до державного бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів у сумі 20000 грн. на виконання програми профілактики злочинності, до обласного бюджету на спів- фінансування обласного проекту-переможця Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2009 року у сумі 5000 грн.

3. Установити розмір оборотної касової готівки районного бюджету в сумі 82700 грн.

4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток 4) на 2010 рік:
дотації вирівнювання, що передається з районного бюджету сільським, селищним бюджетам у сумі 5660705 грн.;
додаткової дотації з державного бюджету сільським бюджетам відповідно до статті 36 Закону України „Про Державний бюджет України на 2010 рік” на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 108700 грн;
на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів в сумі 36100 грн;
субвенції з обласного бюджету на капітальний ремонт приміщень сільських, селищних та районних рад у сумі 60000 грн., на фінансування переможців обласного конкурсу проектів і програм розвитку місцевого самоврядування в 2009 році у сумі 20300 грн., на фінансування переможців конкурсів, учасників спільних проектів (програм), державних, міжнародних, громадських організацій (фондів), спрямованих на розвиток місцевого самоврядування (співфінансування) у сумі 307000 грн., на соціально-економічний розвиток регіону в 2010 році у сумі 22900 грн., на збереження пам'яток Великої Вітчизняної війни у сумі 100000 грн.;
субвенції з районного бюджету до державного бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів у сумі 20000 грн. на виконання програми профілактики злочинності;
субвенції з районного бюджету до обласного бюджету на спів- фінансування обласного проекту-переможця Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2009 року у сумі 5000 грн.

5. Установити, що перерахування дотації вирівнювання бюджетам місцевого самоврядування здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від надходжень доходів до загального фонду районного бюджету згідно із додатком 4 до цього рішення.

6. З метою ефективного використання коштів субвенцій з державного бюджету на фінансування державних програм соціального захисту населення надати право голові районної ради за поданням райдержадміністрації протягом бюджетного року своїми розпорядженнями перерозподіляти їх річні обсяги між кодами функціональної та економічної класифікації, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомог населенню з подальшим затвердженням їх на сесіях районної ради.

7. На виконання статті 36 Закону України „Про Державний бюджет України на 2010 рік”, для вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів з урахуванням мережі бюджетних установ та чисельності працівників в них, а також ураховуючи рекомендації, доведені листом Міністерства фінансів України від 26 квітня 2010року №31-11020-14-21/9595, з метою виконання статті 43 Закону України „Про Державний бюджет України на 2010 рік” затвердити розподіл між сільськими, селищними бюджетами додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 108700 грн. (додаток 4) та рекомендувати сільським, селищним головам провести розподіл цих коштів виключно на покриття соціально захищених видатків, у першу чергу на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ та оплату енергоносіїв, які споживаються бюджетними установами.

8. З метою забезпечення своєчасного використання коштів, які надходять до районного бюджету у вигляді додаткових дотацій та субвенцій з інших бюджетів, у тому числі з Державного бюджету України, і мають суто цільовий характер, та за умови внесення змін (збільшення або зменшення) до обсягів трансфертів з Державного бюджету України, які надходять до районного бюджету відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2010 рік”, ураховуючи періодичність проведення сесій районної ради, надати право голові районної ради своїми розпорядженнями, за поданням райдержадміністрації, збільшувати (у виняткових випадках – зменшувати) дохідну та видаткову частини районного бюджету на суми уточнення обсягів трансфертів з державного та інших бюджетів і затверджувати розподіл уточнених обсягів коштів між головними розпорядниками цих коштів, включаючи сільські, селищні ради, з подальшим затвердженням їх на сесіях районної ради.

9. У процесі виконання районного бюджету, у виняткових випадках за поданням райдержадміністрації дозволити голові районної ради здійснювати перерозподіл видатків у розрізі економічної класифікації в межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів районного бюджету за окремим кодом тимчасової класифікації видатків окремо загального та спеціального фондів районного бюджету. Перерозподіл бюджетних призначень за бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів районного бюджету, збільшення бюджетних призначень на видатки розвитку за рахунок зменшення бюджетних призначень на видатки споживання окремо за загальним та спеціальним фондами здійснюється лише за погодженням з постійною комісією з питань соціально-економічного розвитку району, бюджету і фінансів.
Забороняється без внесення змін до цього рішення збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами районного бюджету на:
оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;
видатки, пов’язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими функціями.

10. На виконання статей 26 і 43 Закону України „Про Державний бюджет України на 2010 рік” зобов’язати головних розпорядників коштів районного бюджету та рекомендувати сільським, селищним головам:
забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань;
при виконанні бюджету забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з оплати вищезазначених товарів та послуг;
при затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків;
установити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі виходячи з обсягів призначень, затверджених головним розпорядникам бюджетних коштів у рішеннях про відповідні бюджети на 2010 рік;
розробити заходи, які дозволяють зменшити рівень споживання енергоносіїв бюджетними установами, взявши під особистий контроль реалізацію заходів з енергозбереження. Провести суцільну інвентаризацію бюджетних установ щодо забезпечення приладами обліку енергоносіїв та, у разі потреби, забезпечити заміну й оснащення установ сучасними засобами обліку газу, води, теплової та електричної енергії.

Відповідно до статті 26 Закону України „Про Державний бюджет України на 2010 рік” розпорядникам та одержувачам коштів районного і місцевих бюджетів під час укладання угод (договорів, контрактів тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти обов’язково передбачати однією з умов застосування штрафних санкцій до суб’єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов’язань.
Кошти, отримані від сплати таких штрафних санкцій, зараховуються відповідно до доходів загального фонду місцевих бюджетів.

11. На виконання статті 36 Закону України „Про Державний бюджет України на 2010 рік”, Постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 року № 256 „Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету” визначити управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації відповідальним за підготовку пропозицій щодо фінансування державних програм соціального захисту населення, здійснення фінансового контролю за ефективністю витрачання коштів субвенцій з державного бюджету за зазначеними програмами.

12. Керуючись статтею 66 Закону України „Про Державний бюджет України на 2010 рік”, установити, що допущення нецільового використання бюджетних коштів у поточному чи минулих роках має наслідком:
для розпорядників бюджетних коштів зменшення асигнувань цим розпорядникам на суму коштів, що витрачені не за цільовим призначенням;
для одержувачів бюджетних коштів повернення коштів у сумі, що витрачена не за цільовим призначенням, у дохід відповідних бюджетів.
Порядок зменшення асигнувань та повернення бюджетних коштів до відповідних бюджетів визначається Кабінетом Міністрів України.

13. Розпорядники бюджетних коштів беруть фінансові зобов’язання та здійснюють відповідні видатки за загальним та спеціальним фондами бюджету, керуючись вимогами статті 60 Закону України „Про Державний бюджет України на 2010 рік”.
Будь-які зобов’язання, взяті розпорядниками бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України та цим Законом (крім витрат, що здійснюються відповідно до частини четвертої цієї статті), не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства.
За наявності простроченої заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), стипендій, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів в межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов'язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов’язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

14. Зобов’язати головних розпорядників коштів районного бюджету, керівників установ спільної комунальної власності та рекомендувати сільським, селищним головам забезпечити виконання статі 65 Закону України „Про Державний бюджет України на 2010 рік” у частині першочергового спрямування обсягів перевищення власних надходжень бюджетних установ над відповідними витратами, встановленими додатком 3 до цього рішення або до рішення про затвердження відповідних місцевих бюджетів, на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, стипендій, комунальних послуг та енергоносіїв.
У разі, якщо відсутня така заборгованість, розпорядник бюджетних коштів спрямовує:
50 відсотків коштів на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень;
50 відсотків коштів на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною функцією.
При цьому розпорядник бюджетних коштів здійснює коригування обсягів взятих бюджетних зобов’язань за загальним фондом бюджету для проведення видатків за цими зобов’язаннями із спеціального фонду бюджету.

15. Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, доручити районній державній адміністрації в особі фінансового управління райдержадміністрації вносити зміни до річного та помісячного бюджетного розпису районного бюджету в порядку, визначеному чинним законодавством, якщо після прийняття рішення про районний бюджет відповідальність за виконання функцій або надання послуг, на які затверджено бюджетне призначення, у тому числі за видатками бюджету розвитку, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів іншому головному розпоряднику бюджетних коштів, а також вносити зміни за головними розпорядниками коштів районного бюджету відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 27 грудня 2001 року № 604 „Про бюджетну класифікацію та її запровадження” (зі змінами), та забезпечити подальше затвердження цих змін на сесіях районної ради.
У разі внесення таких змін зобов’язати фінансове управління райдержадміністрації у двотижневий термін повідомляти районну раду про зміни.

16. Відповідно до статті 63 Закону України „Про Державний бюджет України на 2010 рік” зобов’язати керівників бюджетних установ утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.

17. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 2870498 грн. (додаток 5).

18. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2010 рік за їх економічною структурою відповідно до статті 27 Закону України „Про Державний бюджет України на 2010 рік”:
оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);
нарахування на заробітну плату (код 1120);
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 1132);
забезпечення продуктами харчування (код 1133);
оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160);
поточні трансферти населенню (код 1340);
поточні трансферти місцевим бюджетам (код 1320);
підготовка кадрів вищими навчальними закладами І–ІV рівнів акредитації (код 1172).

19. Рекомендувати сільським, селищним головам:

19.1. Проаналізувати причини невиконання планових показників відповідних місцевих бюджетів за 2009 рік окремо за кожним дохідним джерелом та забезпечити надходження податків і зборів у 2010 році в обсягах, не менших ніж у 2009 році.

19.2. З метою недопущення втрат доходів місцевих бюджетів завершити перегляд договорів оренди землі та привести ставки оренди землі у відповідність зі статтею 21 Закону України „Про оренду землі”, в тому числі у судовому порядку.

19.3. З метою збільшення надходжень до відповідних місцевих бюджетів та забезпечення детінізації економіки не допускати прийняття рішень відповідних місцевих рад щодо надання суб’єктам господарювання пільг зі сплати податків і зборів до місцевих бюджетів.

19.4. Урахувати зміни до Закону України „Про плату за землю” та вимоги статті 62 Закону України „Про Державний бюджет України на 2010 рік” в частині збільшення ставок земельного податку для земель, грошову оцінку яких не встановлено.

19.5. Урахувати положення статті 72 „Про Державний бюджет України на 2010 рік” щодо передачі в оренду комунального майна виключно на конкурсних засадах, крім комунального майна, що передається в оренду бюджетним установам; музеям; підприємствам і громадським організаціям у сфері культури і мистецтв (у тому числі національним творчим спілкам та їх членам під творчі майстерні); громадським організаціям ветеранів; громадським організаціям інвалідів; центрам професійної, соціальної реабілітації інвалідів та центрам ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів, а також підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів, яким визначена доцільність надання державної допомоги відповідно до статей 141, 142 Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”; Пенсійному фонду України та його органам; державним видавництвам та підприємствам книгорозповсюдження; вітчизняним видавництвам та підприємствам книго-розповсюдження книжкової продукції, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру); релігійним організаціям для забезпечення проведення богослужінь, релігійних обрядів та церемоній.

19.6. Відповідно до статті 34 Закону України „Про Державний бюджет України на 2010 рік” забезпечити у повному обсязі надходження до місцевих бюджетів коштів від реалізації безхазяйного майна (у тому числі такого, від якого відмовився власник або отримувач), знахідок, спадкового майна (у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття), майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі;

19.7. Відповідно до статті 73 Закону України „Про Державний бюджет України на 2010 рік” встановити, що продаж об’єктів незавершеного будівництва, що належить до спільної власності територіальних громад району, здійснюється на відкритих аукціонах разом із земельною ділянкою, на якій розташовано об’єкт незавершеного будівництва. При цьому кошти від продажу об’єктів незавершеного будівництва, що перебувають в районній комунальній власності, спрямовуються до районного бюджету.

19.8. З метою формування бюджету розвитку місцевих бюджетів району при укладенні договорів купівлі-продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення утримуватися від надання розстрочки з оплати.

19.9. Керуючись статтею 24 Бюджетного кодексу України, для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету, під час затвердження місцевих бюджетів прийняти рішення щодо створення резервного фонду місцевого бюджету.

19.10. Керуючись вимогами абзацу 3 пункту 2 статі 47 Закону України „Про Державний бюджет України на 2010 рік”, забезпечити спрямування коштів податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг у населених пунктах, що належать до комунальної власності, а також на потреби дорожнього господарства за напрямами, визначеними сільськими, селищними радами.

19.11. Забезпечити приведення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги до економічно обґрунтованих витрат на виробництво, у разі їх невідповідності передбачити відшкодування різниці в тарифах за рахунок коштів місцевих бюджетів відповідно до вимог статті 31 Закону України „Про житлово-комунальні послуги”.

19.12. Встановити жорсткий режим економії та контролю за використанням бюджетних коштів.

19.13. Спрямовувати обсяги перевиконання доходів місцевих бюджетів, у першу чергу на збільшення видатків із захищених статей бюджетів, а також на заходи з енергозбереження.

20. Рекомендувати сільським, селищним головам спільно з міжрайонною державною податковою інспекцією встановити жорсткий контроль за виконанням вимог статті 35 Закону України „Про Державний бюджет України на 2010 рік” щодо здійснення в разі зміни місцезнаходження юридичною особою та місця проживання фізичною особою – підприємцем сплати визначених законодавством податків і зборів (обов’язкових платежів) після реєстрації за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду.

21. Згідно зі статтею 50 Закону України „Про Державний бюджет України на 2010 рік” доручити районній державній адміністрації отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, які в обов’язковому порядку покриваються Державним казначейством України в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

22. Додатки 1 – 5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

23. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку району, бюджету і фінансів.
Версія для друку Написати листа

Про цей сайт | Запитання | Адміністратор