www.pokrov-rn.dp.gov.ua
ГОЛОВНА СТОРІНКА МАПА САЙТУ ДОПОМОГА Субота, 31 липня 2021 року
Що нового на сайті ?

Архів публікацій
Покровський район >> Діяльність РДА
Фінансовий відділ райдержадміністрації
Версія для друку Написати листа
Фінансове управління Покровської районної державної адміністрації

Фінансове управління Покровської районної державної адміністрації
(далі - Управління) утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу, підпорядковується голові районної державної адміністрації, а також підзвітне і підконтрольне Департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Начальник управління – Ігнатьєва Тетяна Іванівна.

Адреса: 53600, Дніпропетровська область, Покровський район, смт Покровське, вул. Дмитра Яворницького, 119, тел. (05638) 2 17 03.
Електронна адреса : 27finuprav@ukr.net
Керівництвом управління ведеться особистий прийом громадян

ПосадаПІБПриймалні
дні
Начальник управління
ІГНАТЬЄВА
Тетяна
Іванівна
Перший і третій понеділок кожного місяця
з 9:00 до 12:00
Заступник начальника управління, начальник відділу доходів, бухгалтерського обліку та розрахунків за енергоносії
МАЖУЛА
Тетяна
Олексіївна
Другий і четвертий понеділок кожного місяця
з 9:00 до 12:00


Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, наказами Департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови районної державної адміністрації, рішеннями районної ради, прийнятими у межах її компетенції.

Основними завданнями Управління є:
1) забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території району;
2) розроблення в установленому порядку проекту районного бюджету;
3) підготовка розрахунків до проекту районного бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди і подання їх на розгляд районної державної адміністрації;
4) забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів;
5) розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат;
6) проведення разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації аналізу фінансово-економічного стану району, перспектив його подальшого розвитку;
7) здійснення державного контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо використання ними
бюджетних коштів;
8) здійснення загальної організації та управління виконанням районного бюджету, координація в межах своїх повноважень діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

А також відповідно до покладених завдань управління:
1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства фінансів України та здійснює контроль за їх реалізацією;
2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
3) надає адміністративні послуги відповідно до законодавства;
4) готує пропозиції щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку району;
5) аналізує в межах повноважень стан і тенденції соціально-економічного і культурного розвитку району та вживає заходів до усунення недоліків;
6) готує пропозиції стосовно доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг, аналізує соціально-економічні показники розвитку району та враховує їх під час складання проекту районного бюджету;
7) вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету;
8) бере участь у :
підготовці заходів щодо регіонального розвитку;
погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
розробленні проектів нормативно-правових актів, головними виробниками яких є інші структурні підрозділи районної державної адміністрації;
підготовці звітів голові районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;
розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації;
підготовці балансу фінансових ресурсів району;
9) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
10) розробляє і доводить до відома головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;
11) визначає порядок та строки розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;
12) проводить під час складання і розгляду проекту районного бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних
коштів, щодо відповідності такого проекту меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;
13) приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій щодо проекту районного бюджету перед його поданням на розгляд районній державній адміністрації;
14) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;
15) організовує роботу з підготовки проекту районного бюджету, визначає за дорученням керівництва районної державної адміністрації порядок і строки подання структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами сільських та селищних рад матеріалів для підготовки проекту районного бюджету; складає проект районного бюджету та прогноз на наступні за плановим два бюджетні періоди; готує пропозицій щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для реалізації спільних проектів, та подає їх на розгляд керівництву районної державної адміністрації;
16) складає і затверджує тимчасовий розпис районного бюджету та розпис районного бюджету, вносить в установленому порядку зміни до розпису районного бюджету, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність такого розпису встановленим бюджетним призначенням;
17) затверджує паспорти бюджетних програм у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі ;
18) проводить у встановленому порядку розрахунки між районним бюджетом та державним, обласним бюджетами, бюджетами сільських та селищних рад району;
19) перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету;
20) погоджує кошториси, плани асигнувань та штатні розписи структурних підрозділів районної державної адміністрації;
21) здійснює за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, прогнозування та аналіз стану надходження доходів до відповідного місцевого бюджету;
22) організовує виконання районного бюджету, забезпечує разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами сільських, селищних рад, Східно-Дніпровською ОДПІ Головного управління Міністерства доходів і зборів у Дніпропетровській області, управлінням Державної казначейської служби України у Покровському районі Дніпропетровської області надходження доходів до районного бюджету та вжиття заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів;
23) забезпечує захист фінансових інтересів держави;
24) готує і подає районній раді офіційні висновки про перевиконання (недовиконання) дохідної частини загального фонду районного бюджету для
прийняття рішення про внесення змін до такого бюджету, а також про обсяг залишку коштів загального та спеціального ( крім власних надходжень) фондів районного бюджету;
25) проводить моніторинг змін, що вносяться до районного бюджету;
26) за рішенням районної ради розміщує тимчасово вільні кошти районного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків ;
27) інформує керівництво районної державної адміністрації про стан виконання районного бюджету за кожний звітний період та подає їм на розгляд річний та квартальний звіти про виконання районного бюджету;
28) розглядає звернення щодо виділення коштів з резервного фонду районного бюджету та готує пропозиції щодо прийняття відповідних рішень;
29) проводить на основі статистичної, фінансової та бюджетної звітності прогнозні розрахунки аналізу економічного і фінансового стану галузей економіки району, готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;
30) перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету;
31) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, підприємств, установ і організацій;
32) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів районної ради;
33) готує ( бере участь у підготовці) у межах своїх повноважень проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп;
34) бере участь у розробленні пропозицій з удосконалення структури районної державної адміністрації, готує пропозиції щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання районної державної адміністрації та здійснює контроль за витрачанням таких коштів;
35) здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства щодо районного бюджету на всіх стадіях бюджетного процесу;
36) застосовує попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;
37) приймає рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених пунктами 2–5 та 7 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України, у межах установлених повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема, щодо :
зупинення операцій з бюджетними коштами;
призупинення бюджетних асигнувань;
зменшення бюджетних асигнувань;
повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету;
безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів.

Управління має право:
одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи та матеріали з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів та звітування про їх виконання;
залучати фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції Управління;
вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації;
користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;
скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції Управління.

Управління у встановленому законодавством порядку та у межах своїх повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, апаратом районної державної адміністрації, органами
місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в управлінні Державної казначейської служби України у Покровському районі Дніпропетровської області, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

Версія для друку Написати листа

Про цей сайт | Запитання | Адміністратор