Покровський район
www.pokrov-rn.dp.gov.ua


ДОВІДКА

про виконання районного та місцевих бюджетів
за І півріччя 2011 року


Виконання районного та місцевих бюджетів в 1 півріччі 2011 року проводилось відповідно до рішення районної ради від 10 січня 2011 року № 39-4/VІ "Про районний бюджет на 2011 рік", з урахуванням внесених змін та відповідних рішень сільських, селищних рад, на підставі положень Бюджетного кодексу України, Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік", тощо.
До загального фонду місцевих бюджетів району за січень - червень 2011 року надійшло 45623,3 тис.грн. доходів, в тому числі офіційних трансфертів - 36689,6 тис.грн., з яких дотації вирівнювання з державного бюджету - 21197,9 тис.грн., додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості - 1976,7 тис.грн., додаткової дотації з державного бюджету на забезпечення пальним станцій (відділень) екстреної, швидкої та невідкладної медичної допомоги - 19,7 тис.грн., субвенцій з державного бюджету - 13375,3 тис.грн., інших додаткових дотацій з обласного бюджету - 120 тис.грн. В структурі доходів загального фонду трансферти з бюджетів інших рівнів склали 80,4 % .
Власні доходи загального фонду місцевих бюджетів району за січень-червень 2011 року виконані в сумі 8933,7 тис.грн., що становить 105,0% до показників місцевих органів влади, визначених на звітний період. У цілому по району зростання надходжень доходів до місцевих бюджетів району у порівнянні з минулим роком у співставних умовах склало 437,5 тис.грн., або 5,1%. Забезпечено виконання затвер-джених планів звітного періоду всіма місцевими бюджетами району та за всіма дохідними джерелами, крім фіксованого податку на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, що пояснюється зменшенням кількості платників даного податку (станом на 01.07.2010 р. – 414 платника, на 01.07.2011 – 234 платника).
Доходи, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, доведені Міністерством фінансів України на 1 півріччя 2011 року, виконані місцевими бюджетами району на 105,4%, тобто при плані 6739,6 тис.грн. надійшло 7102,2 тис.грн. У порівнянні з надходженнями відповідного періоду минулого року вони зросли на 670,6 тис.грн., або 10,4%. Не забезпечили виконання зазначених планів Березівська, Велико-михайлівська і Орлівська сільські ради.
Податку з доходів фізичних осіб надійшло 7020,3 тис.грн., що складає 104,9% до плану, та на 673,2 тис.грн., або 10,6% більше ніж за відповідний період 2010 року. Проте незважаючи на таке виконання не забезпечили виконання затверджених планів Орлівська сільська і Просянська селищна ради, невиконання відповідно склало 14,1 тис.грн. і 2,1 тис.грн.
Надходження до сільських, селищних бюджетів району плати за землю склало 1253,8 тис.грн., що становить 105,9% до плану звітного періоду та на 87,5 тис.грн., або 7,5% більше надходжень в співставних умовах до відповідного періоду минулого року (в поточному році відповідно до Бюджетного кодексу України в новій редакції плата за землю 100% надходить до сільських, селищних бюджетів). Забезпечено виконання затверджених планів по надходженню плати за землю всіма сільськими, селищними бюджетами, крім Вишнівської і Гаврилівської сільських рад, невиконання відповідно склало лише 36 грн. і 110 грн.. Зменшилися надходження плати за землю в порівнянні з відповідним періодом 2010 року до бюджету Покровської селищної ради – на 51,4 тис.грн., що пояснюється сплатою в І півріччі минулого року заборгованості попередніх років ПТВФ «Жаклін» - 30,031 тис.грн. та ТОВ «Д ельта-ОЙЛ» - 42,218 тис.грн.
Завдяки проведеними спільними заходами місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з податковими органами податковий борг до бюджетів усіх рівнів станом на 1 липня 2011 року включаючи (підприємства-банкрути) склав 77,6 тис.грн., і в порівнянні з початком року зменшився на 111,6 тис.грн., або 59,0%. Податковий борг до місцевих бюджетів склав 40,1 тис.грн., або збільшився на 4,4 тис.грн. (12,3%) за рахунок несплати поточних грошових зобов’язань.
Активний податковий борг по Покровському району складав 7,4 тис.грн. по підприємству-боржнику ТОВ «Комунгосппостзбут», вся сума боргу рахується до державного бюджету.
До загального фонду районного бюджету за січень-червень 2011 року при затвердженому плані 4505,3 тис.грн. надійшло 4772,2 тис.грн., або 105,9% до плану, що у порівнянні з відповідним періодом минулого року в співставних умовах більше на 450 тис.грн., або 10,4%.
Доходи, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів станом на 1 липня поточного року надійшли в обсязі 4684,2 тис.грн., або 105,3% до затвердженого плану звітного періоду та плану Міністерства фінансів України доведеного на січень-червень 2011 року. В порівнянні з надходженнями відповідного періоду минулого року зазначені доходи збільшилися на 446,8 тис.грн., або 10,5%. Доходи, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів при затвердженому плані звітного періоду 86,9 тис. грн.. надійшли в сумі 88,0 тис.грн., та збільшилися в порівнянні з відповідним періодом 2010 року на 3,1 тис.грн., або 3,7%
Виконання дохідної частини місцевих бюджетів району дозволило забезпечити фінансування бюджет-них установ відповідно до помісячного розпису видатків та в межах наявного фінансового ресурсу. В результаті власні видатки загального фонду зведеного бюджету району (без врахування видатків, які здійснюються за рахунок субвенцій з державного бюджету) за І півріччя 2011 року при уточненому плані 44197,2 тис.грн. профінансовані в сумі 35945 тис.грн або на 81,3%. На покриття видатків з утримання галузей соціально-культурної сфери спрямовано 33219,7 тис.грн, що на 19,6 % більше ніж за відповідний період минулого року, в тому числі на:
освіту - 19524,7 тис.грн або на 19,6 % більше;
охорону здоров'я - 9102,1 тис.грн. або на 16,7% більше;
соціальний захист та соціальне забезпечення - 1380,4 тис.грн або на 25,3% більше;
культуру і мистецтво - 2119,4 тис.грн або на 22,2% більше;
фізичну культуру і спорт - 1093,1 тис.грн або 33,4 % більше.
На захищені видатки з місцевих бюджетів району спрямовано 34792,4 тис.грн., що в структурі всіх здійснених видатків складає 96,8%. Із загальної суми захищених видатків найбільшу питому вагу, або 73,4% займає заробітна плата з нарахуваннями працівникам бюджетних установ, на виплату якої витрачено 25528,9 тис.грн., що на 11% більше ніж за 6 місяців 2010 року.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року спостерігається збільшення видатків на медикаменти на 21,7%, (або на 48,6 тис.грн.), продукти харчування на 74,2% (або на 363,6 тис.грн.), енергоносії та інші комунальні послуги на 55,3% (або на 2787,3 тис.грн).
Видатки на енергоносії за І півріччя 2011 року профінансовані за рахунок коштів загального та спеціального фондів місцевих бюджетів району в сумі 7666,7 тис.грн., в тому числі на теплопостачання – 2529,2 тис.грн., водопостачання та водовідведення – 162,9 тис.грн., електроенергію – 1240,6 тис.грн., природний газ – 3543,4 тис.грн., інші житлово-комунальні послуги – 72,2 тис.грн., придбання твердого палива – 118,4 тис.грн.
В цілому по району за 6 місяців 2011 року в порівнянні з відповідним періодом 2010 року споживання енергоносіїв збіль-шилось. Так, споживання теплової енергії за І півріччя 2011 року в порівнянні з відповідним періодом минулого року в цілому по району збільшилось на 389,3 Гкал, або 17,6%, в тому числі по бюджетних установах, що фінансуються з районного бюджету – 307,7 Гкал, або 17,6%. Найбільше зростання обсягів споживання теплової енергії допущено Покровською ДЮСШ на 32,6% підвідомчими установами відділу культури і туризму райдержадміністрації – 34,5%, Покровською ЦРЛ – 10,7%. Фактичне споживання води в цілому по району за 6 місяців 2011 року залишилось на рівні минулого року, проте завдяки зменшенню споживання по Покровській ЦРЛ на 17,6%, кількість спожитої води по районному бюджету зменшилась на 3,5%. В той же час, збільшено витрачання води Покровським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг на 50,0%, Покровською ДЮСШ – 26,3%, підвідомчими установами відділу освіти райдержадміністрації – 22,1% . Кількість спожитої електричної енергії за січень – червень 2011 року в порівнянні з відповідним періодом 2010 року в цілому по району збільшилась на 39895,0 Квт/год, або 3,2%, в тому числі по районному бюджету – 25689,0 кВт/год, або 3,3%. Найбільші обсяги її зростання допущено Покровською ДЮКСШ на 75,6%, підвідомчими установами відділу освіти райдержадміністрації - 7,3%, відділу культури і туризму райдержадміністрації – 22,9%, бюджетними установами, що фінансуються з бюджетів Катеринівської, Маломихайлівської, Олександрівської, Орлівської сільських та Покровської, Просянської селищних рад.
Споживання природного газу в цілому по району збільшилось на 130,2 тис.мі, або 16,0%, в тому числі по районному бюджету – 116,1 тис.мі, або 16,5%. Найбільше зростання обсягів споживання природного газу допущено підвідомчими установами відділу освіти райдержадміністрації на 92,5 тис.мі, або 14,1% , Покровською ЦРЛ – 20,3 тис.мі, або 81,9%, бюджетними установами, що фінансуються з бюджетів Маломихайлівської сільської ради – 2,6 тис.мі, або 13,3%, Катеринівської сільської ради – 6,5 тис.мі, або 98,5%, Олександрівської сільської ради – 1,3 тис.мі, або 19,3%.
Відсоток спожитих енерго-носіїв в натуральних показниках до запланованих річних призначень складає: по тепловій енергії – 84,4%, водопостачанню та водовідведенню – 66,5%, електричній енергії – 93,2%, природному газу – 91,9%, в зв'язку з чим потреба в додаткових коштах на енергоносії складає близько 2,3 млн.грн.
Для своєчасної виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ, розрахунків за спожиті енергоносії, продукти харчування та медикаменти в звітному періоді місцевими бюджетами району отримано 20379,3 тис.грн. короткотермінових позичок, з яких погашено на 1 липня 2011 року в обсязі 17102,9 тис.грн. За відповідний період минулого року короткотермінових позичок було взято на 12420,5 тис.грн. менше.
Видатки, які здійснено в звітному періоді за рахунок субвенцій з державного бюджету склали 13209,9 тис.грн. Так, за рахунок субвенцій на виконання державних програм соціального захисту населення надано пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот по загальному фонду на 3225,6 тис.грн., послуг зв"язку та інших, передбачених законодавством пільг та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян - 122,2 тис.грн., придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу - 129,7 тис.грн., допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям та інвалідам з дитинства - 9422,3 тис.грн., допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклу-вання, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам - 267,5 тис.грн.

Субвенція з державного бюджету на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв'язку із закінченням строку повноважень надійшла в сумі 204,5 тис.грн., яка використана лише Просянською селищною радою в сумі 42,6 тис.грн.

До спеціального фонду бюджету району надійшло 2121,6 тис.грн., в тому числі на рахунки бюджетних установ від наданих послуг, оренди приміщень, господарської діяльності та від організацій, населення на виконання окремих доручень - 1475,0 тис.грн., за рахунок яких установами здійснено видатків на 1480,4 тис.грн.
Крім, власних надходжень бюджетних установ, відповідно до розмежувань, встановлених Бюджетним кодексом України, до сільських і селищних бюджетів надходить податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів, збір за забруднення навколишнього природного середовища.
За І півріччя 2011 року до сільських та селищних бюджетів надійшло податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів і збору за першу реєстрацію колісних транспортних засобів 71,7 тис.грн., або 150,6 % до плану звітного періоду, але на 135,1 тис.грн. менше, ніж за відповідний період минулого року, що пояснюється змінами діючого законодавства. За рахунок вказаних надходжень та залишку на рахунках на початок року сільськими, селищними радами профінансовані видатки по поточному та капітальному ремонту доріг на загальну суму 79,3 тис.грн. Протягом звітного періоду направляли кошти на ремонт доріг Великомихайлівська, Вишнівська, Олександрівська, Гаврилівська, Андріївська сільські і Покровська селищна ради. Станом на 1 липня 2011 року залишки невитрачених коштів складають 255,2 тис.грн., з них найбільші на рахунках Вишнівської - 25,4 тис.грн., Катеринівської - 23,9 тис.грн., Олександрівської - 62,3 тис.грн. сільських та Покровської - 52,4 тис.грн. і Просянської селищних- 38,2 тис.грн. рад. Крім того, на ремонт доріг заплановано направити збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах, якого надійшло в січні-червні 10,4 тис.грн.
Станом на 1 липня 2011 року до бюджетів сільських і селищних рад надійшло збору за забруднення навколишнього природного середовища 16,5 тис.грн., що складає 101,8% планових призначень звітного періоду та на 6,5 тис.грн. більше ніж у відповідному періоді 2010 року. Використання коштів вказаного збору в звітному періоді на впорядкування сміттєзвалищ здійснено Гаври-лівською сільською та Просянською і Покровською селищними радами . В цілому залишки невитрачених коштів зазначеного податку на рахунках сільських, селищних рад складають 51,4 тис.грн., з них найбільші на рахунках Маломихайлівської - 16,3 тис.грн., Великомихайлівської - 7,6 тис.грн. та Олександрівської - 5,6 тис.грн. сільських рад.
Відповідно до ст. 71 Бюджетного кодексу України (нова редакція) єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва зараховується до спеціального фонду сільських, селищних бюджетів і є джерелом формування бюджету розвитку зазначених бюджетів. Станом на 1 липня поточного року зазначеного податку надійшло 378,3 тис.грн., або 125,8% до плану звітного періоду та на 108,3 тис.грн., або 40,1% більше надходжень відповідного періоду минулого року. Протягом звітного періоду за рахунок вказаних надходжень здійснені видатки Покровською селищною радою на 38,0 тис.грн., яз яких 7,0 тис.грн. на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт доріг, 8,5 тис.грн. на виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту дитячого дошкільного закладу «Теремок» та придбання килимового покриття для дитячого дошкільного закладу «Казка» та 22,5 тис.грн. на реконструкцію системи опалення дитячого дошкільного закладу «Колосочок». Крім того, Березівською сільською радою використано 1,1 тис.грн. на експертизу кошторисної частини робочого проекту «Газифікація с.Ново-миколаївка Покровського району Дніпропетровської області».
В звітному періоді коштів від відчудження майна комунальної власності надійшло в сумі 15,8 тис.грн., в тому числі до районного бюджету – 15,1 тис.грн. та бюджету Покровської селищної ради – 0,7 тис.грн.

Більш детальне виконання районного бюджету та сільських, селищних бюджетів в розрізі галузей соціально – культурної сфери наступне.


Освіта

За 6 місяців поточного року з місцевих бюджетів району без врахування видатків, які здійснюються за рахунок субвенцій з державного бюджету на галузь "Освіта" використано 19524,7 тис.грн., що складає 80,6% до плану звітного періоду. Видатки районного бюджету склали 15912,5 тис.грн., в тому числі на утримання 18 загальноосвітніх шкіл направлено - 15035,9 тис.грн., виробничо-творчого центру дітей та юнацтва - 386,6 тис.грн., методичного кабінету - 195,9 тис.грн., централізованої бухгалтерії та господарчої групи - 282,6 тис.грн., надання одноразової допомоги 5 дітям-сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклу-вання, які досягли повноліття - 7,9 тис.грн., проведення заходів програми підвищення правової освіти та культури населення Покровського району на 2008-2011 роки спрямовано - 3,5 тис.грн. Значна частина всіх видатків на освіту - 97,1%, або 15449,4 тис.грн., спрямовані на фінансування захищених статей, із них на заробітну плату з нарахуваннями - 11272,7 тис.грн., енергоносії - 3550,6 тис.грн., трансферти населенню - 8,2 тис.грн., продукти харчування - 617,9 тис.грн. Вартість харчування в день учнів 1-4 класів, дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей за звітний період склала 5,63 грн., що на 81,6 % більше ніж за відповідний період минулого року.
За даними казначейського звіту на спеціальні рахунки установ, підпорядкованих відділу освіти райдержадміністрації надійшло 387,5 тис.грн., що складає 71,2 % річних планових призначень. Кошти, які отримані від надання платних послуг в сумі 230,1 тис.грн. використані на закупівлю продуктів харчування, виплату заробітної палати керівнику танцювального гуртка, придбання господарчих матеріалів для потреб шкіл та інше. Благодійні внески, гранти, дарунки та кошти отримані на виконання окремих доручень, які надійшли в обсязі 173,4 тис.грн. направлені на придбання продуктів харчування, паливно-мастильних матеріалів, придбання побутової техніки для загальноосвітніх шкіл, оплату послуг з обробки даних по виготовленню документів про освіту державного зразка, ремонт комп’ютерної техніки.

За рахунок коштів сільських, селищних бюджетів проводиться фінансування дошкільних навчальних закладів, на утримання яких за І півріччя 2011 року витрачено 3612,2 тис.грн., що в середньому складає 3896,7 грн. на одну дитину. Вартість харчування одного дітодня склала 7,32 грн., що на 20,6% більше ніж у звітному періоді минулого року. Згідно діючого законодавства батьки дітей щомісячно вносять плату в розмірі 30% по сільських та 50% по селищних дитячих дошкільних закладах від вартості харчування. За рахунок батьківської плати придбаваються продукти харчування, тому своєчасність і повнота її надходження знаходиться на контролі сільських, селищних рад. Проте як і в минулих звітних періодах заборгованість батьків за утримання дітей в дитячих дошкільних закладах допущено Березівською - 1,4 тис.грн., Гаврилівською - 1,1 тис.грн., Катеринівською - 0,4 тис.грн. сільськими радами та Просянською селищною радою - 5,8 тис.грн.


Охорона здоров'я

За І півріччя 2011 року на утримання комунальних закладів охорони здоров’я та проведення заходів використано 9102,1 тис.грн., або 83% до плану звітного періоду, в тому числі на утримання Покровської ЦРЛ – 7808,9 тис.грн., амбулаторій загальної практики сімейної медицини та фельдшерсько-акушерських пунктів – 1278,8 тис.грн. На виконання районних програм в цілому спрямовано 28,5 тис. грн, з яких на виконання програми «Здоров’я нації» придбано подарунків для преміювання медичних працівників на 5,0 тис.грн., оплачені курси лікаря Андріївської амбулаторії загальної практики сімейної медицини на 1,0 тис.грн. Згідно програми протидії захворюванню на туберкульоз придбано туберкуліну на 14,4 тис. грн., програми «Здоров’я дітей та матерів Покровщини» придбані медикаменти для пологового відділення та канцтовари для школи відповідального батьківства на 5,8 тис.грн., програми розпов-сюдженню інфекційних соціально небезпечних хвороб здійснено закупівлю тестів на виявлення ВІЧ інфекції на 0,2 тис.грн., програми імунопрофілактики придбано вакцину БЦЖ для пологового відділення на 1,0 тис.грн., програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги оплачено курси лікаря сімейної медицини на 1,1 тис грн.
В структурі видатків на охорону здоров"я найбільшу питому вагу займають видатки на заробітну плату з нарахуваннями, на виплату якої спрямовано 6701,8 тис.грн., або 73,6% всіх здійснених видатків. Видатки на медикаменти склали 272,1 тис.грн., продукти харчування - 101,8 тис.грн., що відповідно на 21,8% та 37,7% більше ніж за відповідний період минулого року. Враховуючи використання протягом звітного періоду залишків медикаментів на початок року фактичні видатки на медикаменти по Покровській ЦРЛ склали 297,7 тис.грн., з яких половину, або 167,5 тис.грн. використано на лікування у стаціонарних відділеннях лікарні, що в середньому складає 4,38 грн. на один ліжко день і на 64,7% більше ніж передбачено кошторисом на 2011 рік. На лікування інвалідів Великої вітчизняної війни витрачено 22,17 грн. в день при затвердженій нормі - 40 грн. Не дотримуються затверджені кошторисом на поточний рік показники по використанню медикаментів і на інші види. Так, на лікарські відвідування витрачено 25,1 тис.грн., стоматологічні – 6,7 тис.грн., що в середньому на одне відвідування становить 0,33 грн. та 0,38 грн. відповідно при запланованих в кошторисі на 2011 рік – 0,33 грн. та 0,27 грн. На виклики швидкої медичної допомоги використано 33,7 тис.грн, або 4,01 грн. на один виклик, що на 25% менше планових показників. На придбання слухових апаратів витрачено 3,8 тис.грн., оплату донорам за здавання крові - 8,8 тис.грн., безоплатні медикаменти пільговій категорії населення - 33,9 тис.грн. Фактичні видатки на харчування склали 142,8 тис.грн., в тому числі на харчування в стаціонарних відділеннях лікарні 141 тис.грн., харчування донорів - 0,9 тис.грн., дітей молочними сумішами - 0,9 тис.грн. В середньому вартість харчування в день склала 3,58 грн., що на 23,9% більше ніж заплановано кошторисом на рік. Не дотримано центральною районною лікарнею також норми на харчування у стаціонарі інвалідів Великої Вітчизняної війни, які визначені постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.07 № 680 “Про збільшення норм грошових витрат на харчування та медикаменти в лікувально-профілактичних закла-дах ветеранів війни”. Так, видатки за звітний період на один ліжко день на харчування при нормі 35 грн. склали 29,7 грн.
До спеціального фонду Покровської ЦРЛ надійшло 304,4 тис. грн., в тому числі від проведення медичних оглядів - 89,9 тис. грн. або 57,3 до річного плану, від переосвідчення водіїв - 32,5 тис. грн. (27,1%), наркологічного огляду - 43,4 тис.грн. (52,6%), зубопротезування - 27,3 тис.грн. (21,9%), психіатричного огляду - 21,2 тис.грн. (50,6 %), оренди приміщень - 8,5 тис. грн. (57,4 %), благодійних внесків, грантів та дарунків - 81,6 тис.грн. (91,8%). За рахунок коштів спеціального фонду здійснено видатків на 308 тис.грн., в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями - 137,4 тис.грн., медикаменти - 55,3 тис.грн., енергоносії - 16,6 тис.грн., на придбання предметів, матеріалів - 69,2 тис. грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення населення

Протягом 6 місяців 2011 року на соціальний захист та соціальне забезпечення з місцевих бюджетів району (без врахування видатків, що здійснюються за рахунок субвенцій з державного бюджету) витрачено 1380,4 тис.грн., в тому числі з районного бюджету - 1341 тис.грн.
На утримання терто-ріального центру соціального обслуговування з районного бюджету витрачено 1007,2 тис. грн. або 88,6 % до уточненого плану звітного періоду. На соціально-захищені статті спрямовано 998,6 тис.грн., що складає 99,1 % від загального обсягу здійснених видатків. В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки на утримання тери-торіального центру соціального обслуговування збільшились на 187,7 тис.грн. або 22,9%.
Значна частина видатків здійснювалася установою за рахунок коштів спеціального фонду, які надійшли в сумі 167,7 тис.грн, в тому числі 154,2 тис.грн. за рахунок пенсії осіб, що перебувають у стаціонарному відділенні та 13,4 тис. грн. від надання платних соціальних послуг. Всього за рахунок залишку коштів на початок року та коштів, що надійшли за рахунок пенсії осіб, що перебувають у стаціонарному відділенні здійснено видатків на загальну суму 162,4 тис.грн., з яких 15,5 тис.грн . спрямовано на медикаменти, 139,4 тис.грн. - продукти харчування, 7,5 тис.грн. - придбання посуду та господарчих товарів для стаціонарного відділення. На харчування одного підопічного у стаціонарному відділенні витрачено 21,46 грн., що на 3,1 % більше у порівнянні з 1 кварталом 2011 року, на медикаментозне забезпечення на одного підопічного витрачено – 1,95 грн. За рахунок залишків коштів на початок року та коштів від надання платних послуг здійснено видатків на загальну суму 20,2 тис.грн, з яких 3,3 тис.грн. витрачено на придбання велосипедів для соціальних робітників, 1,8 тис.грн. - на придбання продуктових наборів для одиноких непрацездатних громадян, а решта спрямована на закупівлю предметів, матеріалів для надання соціальної допомоги вдома.
За звітний період територіальним центром соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян надано соціальних послуг вдома 360 особам та в стаціонарному відділенні постійного перебування 37 грома-дянам.

Для здійснення функ-ціональних повноважень районним та селищними центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у першому півріччі 2011 року витрачено 82,4 тис.грн. або 85,9 % до уточненого плану звітного періоду. В структурі видатків основну частину займають видатки на заробітну плату з нарахуваннями та енергоносії - 78,7 тис.грн. або 95,6% від загального обсягу витрат.
На виконання програми щодо реалізації державної молодіжної політики у Покровському районі у січні-червні поточного року витрачено 10,5 тис.грн., які направлені на проведення заходів щодо формування здорового способу життя серед молоді, попередження наркотичної, алкогольної залежності та профілактики ВІЛ-інфекцій, вручення подарунків громадянам району з нагоди святкування державних свят, учасникам конкурсу «Кращий за професією».
Згідно районної програми щодо поліпшення становища сімей та жінок у Покровському районі на 2007-2011 роки використано 4,3 тис.грн. на привітання жінок району з нагоди державних та професійних свят.
З районного бюджету в звітному періоді 2011 року на виконання програми щодо поліпшення становища дітей у Покровському районі профінансовано 3,7 тис.грн., які були спрямовані на проведення рейдів “Діти вулиці” та “Урок”, надання подарунків матерям опікунам до Дня матері.
У січні – червні поточного року 10 обдарованим дітям, 3 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування - відмінникам навчання, за рахунок районного бюджету виплачено стипендії на загальну суму 2,7 тис.грн. Крім того, за рахунок бюджету Маломихайлівської сільської ради стипендії отримало 136 дітей, які приймають активну участь у суспільному житті школи та села на загальну суму 15,0 тис.грн.
Дітям пільгових категорій, в тому числі дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з багатодітних та малозабезпечених сімей за рахунок районного бюджету придбано 68 путівок до дитячого оздоровчого табору на загальну суму 136,0 тис.грн.
Згідно районної програми надання адресної допомоги та соціальної підтримки найбільш вразливим верствам населення Покровського району на 2010-2014 роки надано компенсаційних виплат 63 особам, які надають соціальні послуги інвалідам та громадянам похилого віку на 37,8 тис.грн. В звітному періоді передбачені видатки на надання матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в екстремальних ситуаціях та проведення заходів до Дня Перемоги в Андріївській, Великомихайлівській, Маломихайлівській, Орлівській і Олександівській сільських радах та Покровській селищній раді. На виконання відповідних програм сільськими, селищними радами профінансовані видатки на 24,4 тис.грн. В порівнянні з минулим роком видатки по сільських, селищних програмах збільшилися на 15,0 тис.грн. За рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання обласної міжгалузевої комплексної програми «Здоров»я нації на 2002-2011 роки» та соціальний захист населення у 2011 році передбачені видатки в звітному періоді в сумі 23,0 тис.грн. на надання матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в екстремальній ситуації, але кошти на даний час ще не надходили. З районного бюджету надано фінансову підтримку Покровській районній раді ветеранів в сумі 56,3 тис.грн., які використані на матеріальне заохочення працівникам - 16,0 тис.грн., оплату енергоносіїв - 1,3 тис.грн., придбання матеріалів і оплату послуг - 3,9 тис.грн. та проведення заходів для ветеранів війни до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Дня Перемоги, Дня Чорнобильської катастрофи, Дня визволення в’язнів фашистських концтаборів та привітання матерів-героїнь з Днем матері і 100-річних ювілярів - 35,1тис.грн. В порівнянні з минулим роком видатки на фінансову підтримку Покровській районній раді ветеранів збільшилися на 12,2 тис.грн.

Культура і мистецтво

За рахунок місцевих бюджетів району фінасується 61 установа культури зі штатною чисельністю 167,25 штатних одиниць. В звітному періоді на утримання закладів культури витрачено 2119,4 тис.грн., що у порівнянні з аналогічним періодом минулого року більше на 22,2 %. На фінансування захищених статей, питома вага яких займає 97% від загального обсягу видатків, профінансовано 2055,1 тис.грн., в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями 1658,0 тис.грн., що на 209,1 тис.грн. більше в порівнянні із звітним періодом минулого року в зв’язку із ростом мінімальної заробітної плати. На розрахунки за спожиті енергоносії витрачено 397,1 тис.грн. на 173,3 тис.грн., або 77,4% більше ніж у першому півріччі 2010 року.
На проведення фестивалів народної творчості та заходів до святкових подій у січні - червні 2011 року витрачено 25,1 тис.грн., в тому числі з районного бюджету - 16,0 тис.грн.
Надходження до спеціального фонду закладів культури у січні – червні 2011 року склали 90,4 тис.грн. або 74% від уточненого плану звітного періоду, що у порівнянні із аналогічним періодом минулого року більше на 15% в зв’язку із збільшенням доходу від орендної плати та плати від проведення вечорів відпочинку. У звітному періоді надходження від батьківської плати за навчання дітей в дитячій музичній школі склали - 46,4 тис.грн. або 51,3 % від загальної суми надходжень, за навчання дітей в хореографічній студії районного будинку культури - 2,6 тис.грн., плати за послуги, що надаються центральною районною бібліотекою - 0,4 тис.грн., від надання обрядових послуг - 0,8 тис.грн., проведення вечорів відпочинку - 14,0 тис.грн., орендної плати за оренду приміщень - 22,8 тис.грн., від реалізації майна - 0,2 тис.грн. Крім того, відділом культури і туризму райдерж-адміністрації, за участь у фестивалі народної творчості, кращим колективам художньої самодіяльності сільських, селищних рад вручено музичну та побутову техніку на суму - 3,2 тис.грн.
За рахунок вищевказаних коштів, закладами культури у першому півріччі 2011 року здійснені видатки спеціального фонду на суму 85,5 тис.грн., в тому числі на виплату заробітної плати педагогічному персоналу дитячої музичної школи, керівникам хореографічної студії та танцювальних гуртків - 54,5 тис.грн., оплату енергоносіїв - 1,2 тис.грн, придбання театральних костюмів та комп’ютерної техніки - 11,5тис.грн., канцелярських та господарських товарів - 18,3 тис.грн.

В звітному періоді надійшла субвенція з обласного бюджету на збереження пам’яток Великої Вітчизняної війни, яка передана Великомихайлівській і Олексан-дрівській сільським радам відповідно 10,616 тис.грн. і 19,384 тис.грн., проте кошти зазначеної субвенції на даний час не використані.

Фізична культура і спорт

На проведення заходів та утримання закладів фізичної культури і спорту за 6 місяців 2011 року витрачено 1093,1 тис.грн., в тому числі на утримання 2 дитячо-юнацьких спортивних шкіл - 1063,9 тис.грн., проведення всеукраїнських, обласних, районних навчально-тренувальних зборів та змагань - 13,4 тис.грн., надання фінансової підтримки ФСТ “Колос” на утримання апарату - 12,1 тис.грн. В загальному обсязі видатків 97,2%, або 1062,0 тис.грн. займають захищенні статті, в тому числі заробітна плата з нарахуваннями - 501,8 тис.грн., енергоносії - 560,2 тис.грн.

До спеціального фонду установ фізичної культури і спорту надійшло 72,4 тис.грн., що складає 53,8 % річних планових призначень, в тому числі за надані послуги – 35,6 тис.грн. та отримані від інших джерел власних надходжень – 36,8 тис.грн. За рахунок вказаних коштів здійснені видатки на заробітну плату з нарахуваннями тренерам-викладачам, оплату енергоносіїв та придбання фуражу для коней.


Інші видатки

За перше півріччя 2011 року видатки загального фонду на утримання органів місцевого самоврядування району профінансовані в сумі 2400,1 тис.грн., що складає 82,9% до уточненого плану звітного періоду, в тому числі виконавчого апарату Покровської районної ради - 413,9 тис.грн., виконавчих комітетів дев’яти сільських та двох селищних рад - 1986,2 тис.грн.
До спеціального фонду сільських, селищних рад в звітному періоді надійшло орендної плати від здачі приміщень в оренду та коштів від реалізації майна в сумі 13,1 тис.грн., за рахунок яких придбані господарчі матеріали на 4 тис.грн., паливно-мастильні матеріали та запасні частини до автомобілів на 2,1 тис.грн.
За рахунок коштів, що передаються із загального фонду до спеціального Великомихайлівською сільською радою придбана комп’ютерна техніка на 7,0 тис.грн.
Відповідно до затверджених сільськими, селищними радами місцевих програм розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів профінансовані видатки в сумі 601,5 тис.грн., в тому числі за рахунок коштів загального фонду - 301,4 тис.грн., спеціального фонду - 200,3 тис.грн., в тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету на облаштування спортивних майданчиків 99,8 тис.грн. За рахунок вищезгаданої субвенції влаштовано спортивні майданчики на території Просянської селищної та Великомихайлівської сільської рад. Решта коштів направлена на благоустрій населених пунктів, утримання в належному стані громадських колодязів, кладовищ, будівель, дворів, оплату транспортних послуг по благоустрою населених пунктів, вивіз сміття, прибирання місць загального користування, оплату вуличного освітлення і т.п.
Відповідно до районної Програми «Питна вода Покровщини» на 2006-2020 роки профінансовано 10,0 тис.грн. на поповнення обігових коштів КП «Покровське ВКГ». Згідно Програми економічної підтримки Покровської районної газети «Покровський край» на 2009-2013 роки з районного бюджету надано фінансову підтримку редакції газети в сумі 11,3 тис.грн. на оплату послуг з друкування районної газети.
Орлівською сільською радою в звітному періоді по КФК 250404 «Інші видатки» згідно рішення суду по справі №2-151 (11) від 15.02.2011 року на користь завідуючої Орлівським ФАПом Фесюк О.В. нараховано і виплачено заробітну плату з нарахуваннями в сумі 2,4 тис.грн. та судовий збір 0,051 грн., і витрати за розгляд справи 0,12 тис.грн.

Заборгованість

Відповідно до казначейського звіту про бюджетну заборгованість (форма № 7м) станом на 1 липня 2011 року кредиторська забор-гованість по загальному та спеціальному фондах місцевого бюджету склала 7231,8 тис.грн., в тому числі по заробітній платі з нарахуваннями працівникам бюджетних установ термін якої не настав - 5984,6 тис.грн., по пільгах і субсидіях населенню - 1175,1 тис.грн., пільговому проїзду - 64,8 тис.грн., виплаті допомоги дітям-сиротам 2,2 тис.грн. Найбільша заборгованість виникла із-за ненадходження субвенції з державного бюджету за спожитий природний газ пільговою категорією населення відповідно до протоколів-реєстрів затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2005 року №20 зі змінами в сумі 1080,2 тис.грн.

Крім того, Олександрівською сільською радою допущено кредиторську заборгованість перед Покровським районним центром зайнятості по штрафних санкціях згідно рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду №2-а-8841/09/0470 від 10.02.2010в сумі 5,1 тис.грн., в зв’язку з порушенням чинного законодавства про соціальне страхування на випадок безробіття та Закону України «Про зайнятість населення».
Дебіторська заборгованість обліковувалась в обсязі 2,4 тис.грн., з яких 1,5 тис.грн. - кошти, які помилково перераховані Покровською ЦРЛ до Пенсійного фонду як єдиний пенсійний внесок та 0,9 тис.грн. по субсидіях населенню, яка утворилася в зв'язку з перерахунком субсидій населенню внаслідок використання громадянами електроенергії менше встановленої норми.